salaris-informatie.nl


 

Adverteren bij Daisycon

Principe akkoord CAO Uitvaartbranche 2010-2011

Het onderhandelingsresultaat kent de volgende wijzigingen van de cao:

Looptijd: 15 maanden, 1 juli 2010 tot en met 30 september 2011.

Salaris: Per 1 juli 2010 wordt het salaris verhoogd met 1% en per 1 april 2011 met 0,3%. Gedurende deze looptijd worden de schalen dus met 1,3% verhoogd.

Indexatie: De vergoedingen en toeslagen (niet zijnde het salaris) worden per 1 juli 2010 verhoogd met eenzelfde percentage als de salarissen.

Feestdagenregeling: De compensatieregeling voor het werken op feestdagen geldt m.i.v. 1 juli 2010 ook voor gewerkte uren die vallen binnen het reguliere dienst- en beschikbaarheidsrooster. Toelichting: Als er in een regulier rooster op een feestdag wordt gewerkt, kan:

 • Deze gewerkte feestdag voor 150% worden gecompenseerd in het reguliere rooster.
 • Deze gewerkte feestdag voor 100% worden gecompenseerd in het reguliere rooster en voor 50% omgezet in verlof.
 • Deze gewerkte feestdag niet zijn gecompenseerd in het reguliere rooster en wordt dan voor 150% omgezet in verlof.
 • Als door bedrijfsomstandigheden omzetting in verlof niet mogelijk is, vindt uitbetaling plaats.
   

Functioneringsgesprekken: Vanaf 1 januari a.s. worden er functioneringsgesprekken gevoerd. De systematiek hiervoor wordt in het najaar van 2010 samen met CNV Dienstenbond ontwikkeld. Conform de systematiek van de beoordelingsgesprekken kan de werkgever op ondernemingsniveau met de Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging een bedrijfsspecifieke regeling overeen komen. In het functioneringsgesprek kan aandacht worden gegeven aan werkzekerheid, employability en scholing/opleiding.

Levensfasebeleid: Een uit professionals bestaande werkgroep zal cao-partijen over het onderwerp levensfasebewust personeelsbeleid gaan voorzien van concrete aanbevelingen voor artikelen en methodiek. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van het rapport “levensfasebewust beleid” wat in 2010 voor deze sector tot stand is gebracht.

Geschillenregeling: Vanaf 1 juli 2010 kunnen ook individuele werknemers en/of werkgevers zonder tussenkomst van cao-partijen een beroep doen op de Geschillenregeling uit de cao.

CAO-fonds: Ten behoeve van de uitvaartbranche is een Stichting Cao-fonds opgericht. Deze stichting heeft ten doel het in financiële zin naleven van in de cao gemaakte afspraken en realisatie van door cao-partijen gewenste ‘opdrachten’ als onderzoek op het gebied van arbeidsvoorwaarden, implementatie en toepassing daarvan. Tijdens de looptijd van deze cao wordt een verdere stap gemaakt in de professionalisering van de branche en een onderzoek gedaan naar het opstarten van een norminstituut.

Technisch overleg: In het najaar van 2010 zullen de cao-partijen technisch overleg starten over:

 • Systematiek van de functioneringsgesprekken
 • Een werkkostenregeling (i.v.m. aanwijzing van de overheid)
 • Salderingsregeling (optimaal gebruik maken van fiscale mogelijkheden)
 • Pensioen met betrekking tot formulering artikel 19 lid 2a huidige cao (systematiek premieheffing)
 • Toekomstige wetgeving van vakantie-opbouw tijdens ziekte

Voordat wijzigingen van huidige cao-afspraken die voort kunnen komen uit dit technisch overleg worden doorgevoerd, worden deze eerst aan de leden van CNV Dienstenbond en aan de werkgevers voorgelegd.

Bron: CNV dienstenbond

 

www.salaris-informatie.nl

 


Adverteren bij Daisycon