salaris-informatie.nl


 

Adverteren bij Daisycon

Akkoord cao Glastuinbouw 2010-2012

LTO Glaskracht Nederland, Plantum NL, FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen bereikten een onderhandelingsresultaat over een nieuwe cao voor de glastuinbouw. Deze cao loopt van 1 juli 2010 tot en met 30 juni 2012. De cao geldt voor 50.000 werknemers met een vast of tijdelijk dienstverband, als ook op onderdelen voor de uitzendkrachten die in de sector werkzaam zijn.

Binnen de tweejarige cao worden de salarissen in drie stappen verhoogd met in totaal 2,25% (1 % per 1 oktober 2010, 0,75 % per 1 juli 2011 en 0,5% per 1 januari 2012).

Op onderdelen zijn arbeidsvoorwaardelijke regelingen uit de cao aangepast. Het onderhandelingsresultaat komt daarmee tegemoet aan een aantal praktische bezwaren waartegen werkgevers in de praktijk van alle dag aan lopen.

Het Mobiliteitscentrum Glastuinbouw dat bij de totstandkoming van de nog lopende cao is ingesteld, wordt gecontinueerd. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over instroom en scholing, arbo-gerelateerde zaken en werktijden.

Bron: glaskracht.nl (27 mei 2010)


Adverteren bij Daisycon