salaris-informatie.nl


 

Adverteren bij Daisycon

Akkoord CAO voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 2010-2011

In de avond van 31 mei 2010 is een principe-akkoord bereikt tussen VEBIDAK enerzijds en FNV Bouw & Infra en CNV Vakmensen anderzijds over de nieuwe CAO voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven.

Deze CAO heeft een looptijd van 1 april 2010 tot en met 31 december 2011.

 

Belangrijkste elementen van dit akkoord:

  • Een loonsverhoging van 1,0% waarvan 0,3% per 1 oktober 2010 en 0,7% per 1 april 2011.
  • De werkgeverspremie voor het Sociaal Fonds zal structureel worden verlaagd met 0,3% per 1 oktober 2010.
  • In 2010 kan in onderling overleg tussen werkgever en werknemer 1 ADV-dag worden verkocht voor 0,4%.
  • Vanaf 2011 kunnen in onderling overleg tussen werkgever en werknemer structureel maximaal 5 ADV-dagen per jaar verkocht worden tegen 0,4% per dag.
  • Gedurende de looptijd van de CAO zal onderzoek gedaan worden naar de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden van UTA-personeel.
  • Daarnaast zal onderzoek worden gedaan naar de huidige en de (beoogde) toekomstige positie van ZZP-ers in samenhang met arbo, verzekering ouderdom en arbeidsongeschiktheid en verantwoordelijkheid opdrachtgeverschap.

Werkgevers zijn content met de zeer beheerste loonontwikkeling van 0,7% netto over een looptijd van 1 jaar en 9 maanden. Daarnaast is een lang gekoesterde wens van werkgevers in vervulling gegaan door de nieuwe mogelijkheid tot afkoop van ADV-dagen. Op deze manier kan meer productiviteit worden behaald.

Ook het onderzoek naar ZZP-ers is naar de opinie van VEBIDAK een goede zaak. Het is van belang dat voor ZZP-ers in de branche bepaalde normen die voor werknemers gelden, ook van toepassing zijn. Zo dienen ook zij beschermd te worden door middel van de normen voor arbeidsomstandigheden uit de arbocatalogus. Daarnaast is het van belang dat zij verzekerd zijn voor ouderdom en arbeidsongeschiktheid.

Bron: vebidak.nl


Adverteren bij Daisycon