salaris-informatie.nl


 

Adverteren bij Daisycon

Een werknemer bouwt jaarlijks een klein deel pensioen op. Al die delen pensioen samen vormen bij pensionering het uiteindelijke pensioen. Het pensioen wordt niet opgebouwd over het volledige salaris, maar over de pensioengrondslag. Deze wordt berekend door het bruto jaarsalaris (inclusief alle vaste en variabele loonbestanddelen) te verminderen met de franchise. De franchise is voor 2010 vastgesteld op 16.795,-.

Hoeveel premie betaalt u?
U en uw werknemer betalen elke maand premie voor de opbouw van het pensioen. Het werknemersdeel van de premie houdt u in op het salaris van uw werknemer.

Het premiebedrag is als volgt verdeeld:

 

onderdeel   totale premie 
(% van de pensioengrondslag )
werkgever 
(% van pensioengrondslag)
werknemer 
(% van de pensioengrondslag)

Levenslang
Ouderdomspensioen (LOP)

19,49% 12,99% 6,50%
Overgangsregeling 6,13% 3,71% 2,42%

 

De overgangsregeling is bedoeld voor werknemers die al vr 2007 in de Rijn- en Binnenvaart werkten. Zij kunnen hierdoor eerder met pensioen. Alle werknemers betalen mee aan deze overgangsregeling, ook als ze er zelf geen gebruik van kunnen maken.

 

Terug naar www.salaris-informatie.nl


Adverteren bij Daisycon