salaris-informatie.nl


 

Adverteren bij Daisycon

akkoord CAO Groothandel Groenten en Fruit 2010-2011

 

12 juli 2010 hebben Frugi Venta, FNV-Bondgenoten, CNV-Dienstenbond en de RMU een onderhandelingsresultaat bereikt ten aanzien van de verlenging van de CAO voor de groothandel in groenten en fruit. Het onderhandelingsresultaat is met een positief advies voorgelegd aan de besturen en leden van de CAO-partijen.
 

De looptijd van de nieuwe CAO is van 1 april 2010 tot en met 30 juni 2011.

Per 1 september 2010 is een structurele salarisverhoging van 1,3% overeengekomen. De bovenschaligen hebben recht op tenminste de helft van de overeengekomen salarisverhoging.

Eveneens per 1 september worden de salarisschalen van jeugdige werknemers van 20, 21 en 22 jaar in de functiegroepen A tot en met C met één ervaringsjaar uitgebreid.

Het recht op de periodieke salarisverhoging op basis van functiejaren wordt, onder strikte voorwaarden, bij onvoldoende functioneren onthouden.

De overige afspraken betreffen onder andere de verruiming van het kort verzuim bij bevalling, de verlaging van 100% naar 90% doorbetaling van het salaris bij kortdurend zorgverlof en de aanpassing van het artikel over het aantal contracten voor bepaalde tijd.

De uitkomst van de ledenraadpleging wordt per 1 augustus bekendgemaakt. Daarna wordt de nieuwe CAO pas definitief.

In het najaar verschijnt er een nieuw CAO-boekje.

 

 

 

www.salaris-informatie.nl


Adverteren bij Daisycon