salaris-informatie.nl


 

Adverteren bij Daisycon

Onderhandelingsresultaat CAO voor personeel werkzaam in de drogisterijbranche d.d. 15 juli 2008

 

De werkgeversorganisatie VDB, waarin vertegenwoordigd de Vereniging van Drogisterij- en aanverwante Filiaalbedrijven (VDF) en de Koninklijke Nederlandse Drogisten Bond (KNDB) enerzijds en FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond anderzijds, hebben op 15 juli 2008 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao per 1 april 2008. De inhoud van dit resultaat is onderstaand weergegeven. Deze tekst wordt door genoemde partijen aan hun leden ter goedkeuring voorgelegd.

 

1. Looptijd

Looptijd: 1 april 2008 tot en met 31 maart 2009.

 

2. Loon en toeslagen

De lonen en loonschalen worden per 1 augustus 2008 (periodeloners: 11 augustus 2008) verhoogd met 3,25%.

Per 1 augustus 2008 (periodeloners: 11 augustus 2008) wordt de maaltijdvergoeding verhoogd tot 5,45 euro, onder de voorwaarden zoals beschreven in art 4.2.3 van de CAO.

 

3. Najaarsoverleg

Partijen overleggen nog dit kalenderjaar (oktober, november) met elkaar over een aantal maatregelen ter versterking van de aantrekkelijkheid van de branche voor (potentiŽle) medewerkers.

 

Aan de orde zullen komen:

- De structuur van de loonschalen voor medewerkers onder de 23 jaar. Werkgevers zullen een voorstel doen voor een aanpassing van de huidige structuur, waarin gedurende de looptijd van deze cao voor een aantal functiegroepen en voor een aantal leeftijdsgroepen

ervaringsjaren aan de bestaande schalen worden toegevoegd.

- Veiligheid: het stimuleren en faciliteren van een praktische training hoe om te gaan met agressie en geweld. Bijlage 3, Veiligheid zal worden geŽvalueerd.

- Employability en scholing: vooralsnog geconcretiseerd door het creŽren van een stimulans voor nascholing voor gediplomeerde drogisten en assistent drogisten.

 

4. Werkdruk

Partijen starten een reeds eerder afgesproken onderzoek naar werkdruk in de branche, waarvan de uitvoering door TNO wordt gedaan, onder begeleiding van een begeleidingscommissie bestaande uit het bestuur van Sociaal Fonds Drogisterijen.

 

 

Deze tekst is ook als pdf-bestand te downloaden: akkoord CAO drogisterijbranche 2008-2009

 

Trefwoorden: CAO drogist, CAO drogisterijbranche, CAO akkoord drogist, cao akkoord, drogist, drogisterij, drogisterijbranche


Adverteren bij Daisycon