www.salaris-informatie.nl

FacebookTwitterLinkedIn

Onderstaand vindt u alle informatie over de CAO Metalektro (grootmetaal of metaalindustrie), bijvoorbeeld de volledige tekst van de CAO, actuele berichten, salarisverhogingen tijdens de looptijd van de CAO, premie-overzichten en links naar relevante websites. Klik hier voor een korte samenvatting van de belangrijkste CAO bepalingen.

 

Volledige naam sector / CAO

CAO Metalektro (grootmetaal of metaalindustrie)

 

 

Looptijd CAO

1 juli 2013 t/m 30 april 2015

 

 

Actualiteiten

 

 

Loonsverhogingen / eenmalige uitkeringen

01-12-2013: 2,35 procent salarisverhoging
01-08-2014: 1,5 procent salarisverhoging
01-01-2015: 0,35 procent salarisverhoging
01-01-2015: 3 procent extra salarisverhoging voor jongeren
Bedrijven die in zwaar weer verkeren kunnen met de vakbonden afwijkende afspraken maken.
De CAO salarisverhogingen zijn niet van toepassing voor medewerkers met een jaarsalaris van € 90.000 of meer (inclusief vakantiegeld)

Klik hier voor een overzicht van eerdere salarismutaties.

 

 

Documenten: CAO-tekst / CAO-boekje / principe akkoorden / loonschalen

De tekst van de CAO metalektro 2013 - 2015 is in te zien op de website van de ROM (mirror)

Principe-akkoord CAO metalektro 2013 - 2015

De tekst van de CAO metalektro 2011-2013 is in te zien op de website van de ROM (mirror)

Akkoord CAO Metalektro 2011 - 2013

CAO Metalektro 2010-2011

CAO Metalektro 2010-2011 voor hoger personeel

Akkoord CAO metalektro 2010-2011

CAO Metalektro 2007-2010

CAO Metalektro 2007-2010 voor hoger personeel

Folder FNV principe akkoord CAO Metalektro november 2007

Protocol van de principeovereenkomst CAO’s in de Metalektro van 19-10-2007

Tekst CAO Metalektro 2004-2007

Tekst tussentijdse wijzigingen per 01-01-2006 CAO Metalektro 2004-2007

 

 

Premies

Pensioenpremie 2015 Metalektro

Pensioenpremie 2014 Metalektro

Premieoverzicht 2013 pensioen metalektro

Premieoverzicht 2012 pensioen metalektro

Premieoverzicht 2011 pensioen metalektro

Premieoverzicht 2010 metalektro

Premie-overzicht 2009 metalektro

Overzicht premies Metalektro 2008

Overzicht premies Metalektro 2007

 

 

Links

Pensioenfonds Metalektro (PME)

Informatiesite CAO Metalektro

Vereniging voor hoger personeel in de metaal- en elektrotechnische industrie

CNV Vakmensen

De Unie

FNV bondgenoten

Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM)

 

 

 

 

Wilt u op de hoogte gehouden worden van wijzigingen in deze sector? Door op onderstaande buttons te klikken, kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrieven van www.salaris-informatie.nl

button_aanmelden button_wijzigen

 

 

 

Hieronder krijgt u een korte samenvatting van de CAO met daarin een aantal belangrijke en veelgezochte aspecten van de CAO. De informatie in deze samenvatting is gebaseerd op de CAO voor de Metalektro voor de periode 1 februari 2010 t/m 30 april 2011.
werkingssfeer - arbeidstijden - lonen - vakantiedagen/verlof - overwerk - ziekte/arbeidsongeschiktheid - opzegtermijn/ontslag - diversen

Werkingssfeer

De CAO voor de Metalektro is van toepassing voor de bedrijven die onder de werkingssfeer van de CAO vallen. Klik hier voor het CAO artikel met de werkingssfeer.

Arbeidstijden

 

Lonen

 

Vakantiedagen / verlof

De opbouw en opname van vakantiedagen wordt beschreven in hoofdstuk 5 van de CAO. Klik hier voor het betreffende hoofdstuk.
De werknemer heeft sinds 1 januari 2009 in principe recht op 27 vakantiedagen per jaar. Voor medewerkers die voor die tijd al in dienst waren gelden andere regels. Zie hiervoor de tekst van de CAO.

Overwerk

In artikel 4.12 t/m 4.17 wordt de vergoeding van overwerk beschreven. Klik hier voor de betreffende artikelen.

 

Ziekte / arbeidsongeschiktheid

In de CAO Metalektro is bij ziekte een doorbetalingsverplichting opgenomen. De eerste 52 weken van ziekte zal de werkgever aanvullen tot 100%, de periode van de 53e t/m 104e week zal 70% doorbetaald worden. Voor alle bepalingen is artikel 6.4 van de CAO van toepassing. Klik hier voor dit artikel.

 

Opzegtermijn / ontslag

 

Diversen