Deze website maakt gebruik van cookies. Door uw bezoek gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

www.salaris-informatie.nl

  • Home

CAO Metalektro (grootmetaal of metaalindustrie)

Onderstaand vindt u alle informatie over de CAO Metalektro (grootmetaal of metaalindustrie), bijvoorbeeld de volledige tekst van de CAO, actuele berichten, salarisverhogingen tijdens de looptijd van de CAO, premie-overzichten en links naar relevante websites. Klik hier voor een korte samenvatting van de belangrijkste CAO bepalingen.

 

Volledige naam sector / CAO

CAO Metalektro (grootmetaal of metaalindustrie)

 

Looptijd CAO

1 juli 2013 t/m 30 april 2015

 

Actualiteiten

 

Loonsverhogingen / eenmalige uitkeringen

01-12-2013: 2,35 procent salarisverhoging
01-08-2014: 1,5 procent salarisverhoging
01-01-2015: 0,35 procent salarisverhoging
01-01-2015: 3 procent extra salarisverhoging voor jongeren
Bedrijven die in zwaar weer verkeren kunnen met de vakbonden afwijkende afspraken maken.
De CAO salarisverhogingen zijn niet van toepassing voor medewerkers met een jaarsalaris van € 90.000 of meer (inclusief vakantiegeld)

Klik hier voor een overzicht van eerdere salarismutaties.

 

Documenten: CAO-tekst / CAO-boekje / principe akkoorden / loonschalen

 

Premies

 

Links

 

Archief

Loonsverhogingen

Hieronder treft u een overzicht aan van de salarismutaties in de CAO metalektro (CAO grootmetaal / CAO metaalindustrie)

01-12-2007: eenmalige uitkering
01-01-2008: 3 procent salarisverhoging
01-07-2008: 0,5 procent salarisverhoging
01-01-2009: 2,5 procent salarisverhoging
01-07-2009: 1 procent salarisverhoging
01-01-2010: 0,75 procent salarisverhoging
01-07-2010: 0,5 procent salarisverhoging
01-01-2011: 1,15 procent salarisverhoging
01-07-2011: 1,15 procent salarisverhoging (tenminste € 20,62 bruto per maand)
01-01-2012: 1 procent salarisverhoging(tenminste € 18,11 bruto per maand)
01-07-2012: 1,1 procent salarisverhoging(tenminste € 20,14 bruto per maand)
01-01-2013: 1 procent salarisverhoging(tenminste € 18,49 bruto per maand)
01-12-2013: 2,35 procent salarisverhoging
01-08-2014: 1,5 procent salarisverhoging
01-01-2015: 0,35 procent salarisverhoging
01-01-2015: 3 procent extra salarisverhoging voor jongeren

  

 

Samenvatting

Hieronder krijgt u een korte samenvatting van de CAO met daarin een aantal belangrijke en veelgezochte aspecten van de CAO. De informatie in deze samenvatting is gebaseerd op de CAO voor de Metalektro voor de periode 1 februari 2010 t/m 30 april 2011.

Werkingssfeer

De CAO voor de Metalektro is van toepassing voor de bedrijven die onder de werkingssfeer van de CAO vallen. Klik hier voor het CAO artikel met de werkingssfeer.

 

Arbeidstijden

 

Salaris

 

Overwerk

In artikel 4.12 t/m 4.17 wordt de vergoeding van overwerk beschreven. Klik hier voor de betreffende artikelen.

 

Vakantiedagen

De opbouw en opname van vakantiedagen wordt beschreven in hoofdstuk 5 van de CAO. Klik hier voor het betreffende hoofdstuk. 
De werknemer heeft sinds 1 januari 2009 in principe recht op 27 vakantiedagen per jaar. Voor medewerkers die voor die tijd al in dienst waren gelden andere regels. Zie hiervoor de tekst van de CAO.

 

Verlof

 

Loon bij ziekte

In de CAO Metalektro is bij ziekte een doorbetalingsverplichting opgenomen. De eerste 52 weken van ziekte zal de werkgever aanvullen tot 100%, de periode van de 53e t/m 104e week zal 70% doorbetaald worden. Voor alle bepalingen is artikel 6.4 van de CAO van toepassing. Klik hier voor dit artikel.

 

Ontslag

 

 

 

 

Wilt u op de hoogte gehouden worden van wijzigingen in deze sector? Door op onderstaande buttons te klikken, kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrieven van www.salaris-informatie.nl

button_aanmelden