www.salaris-informatie.nl

Nieuwsbrief horeca

Meld u hier aan voor de gratis nieuwsbrief.
FacebookTwitterLinkedIn

Onderstaand vindt u alle informatie over de CAO's voor de horeca (horeca CAO), bijvoorbeeld de volledige tekst van de CAO, actuele berichten, salarisverhogingen tijdens de looptijd van de CAO, premie-overzichten en links naar relevante websites.

 

Voor de horeca zijn twee CAO's. De CAO van Koninklijke Horeca Nederland en de CAO van het Nederlands Horeca Gilde. Selecteer hieronder de juiste CAO

 

CAO Horeca - Koninklijke Horeca Nederland

Volledige naam sector / CAO

CAO voor het horeca- en aanverwante bedrijf (Koninklijke Horeca Nederland). Deze CAO is voor alle horeca werkgevers van toepassing, tenzij de werkgever lid is van de vereniging Nederlands Horeca Gilde.

 

 

Looptijd CAO

1 augustus 2012 t/m 31 december 2013

 

 

Actualiteiten

 

 

Loonsverhogingen / eenmalige uitkeringen

onderstaande loonsverhogingen zijn niet van toepassing op werknemers in de wachtperiodieken

01-10-2012: 0,75 procent salarisverhoging

dec-2012: 1,25 procent eindejaarsuitkering indien minimaal 1 jaar in dienst

01-01-2013: eindejaarsuitkering vervalt. Werknemers die in 2012 recht hadden op de eindejaarsuitkering, krijgen 1,25 procent salarisverhoging

01-01-2013: verhoging van de basis en eindlonen van het loongebouw

01-07-2013: 0,75 procent salarisverhoging

01-07-2013: verhoging van de basis en eindlonen van het loongebouw

Klik hier voor een overzicht van eerdere salarismutaties.

 

 

Documenten: CAO-tekst / CAO-boekje / principe akkoorden / loonschalen

Tekst CAO Horeca 2012 - 2013

Bemiddelingsresultaat CAO horeca 2012-2013

Register Referentiefuncties Horeca

 

 

Premies

Premies en bijdragen 2015 Pensioenfonds Horeca & Catering

 

 

Links

Stichting Vakbekwaamheid Horeca

Pensioenfonds horeca en catering

Register Referentiefuncties Horeca

CNV Vakmensen

 

  

Archief

Loonsverhogingen

Hieronder treft u een overzicht van de salarismutaties in de CAO horeca (KHN)

 

Onderstaande loonsverhogingen zijn niet van toepassing op werknemers in de wachtperiodieken. Deze volgen namelijk de verhogingen conform het wettelijk minimumloon.

01-07-2008: 3,25 procent salarisverhoging
01-07-2009: 1,5 procent salarisverhoging
dec-2009: 1,25 procent eindejaarsuitkering indien hele jaar in dienst
dec-2010: 1,25 procent eindejaarsuitkering indien hele jaar in dienst
01-01-2011: 0,75 procent salarisverhoging
01-07-2011: 1 procent salarisverhoging
dec-2011: 1,25 procent eindejaarsuitkering indien hele jaar in dienst
01-10-2012: 0,75 procent salarisverhoging
dec-2012: 1,25 procent eindejaarsuitkering indien minimaal 1 jaar in dienst
01-01-2013: eindejaarsuitkering vervalt. Werknemers die in 2012 recht hadden op de eindejaarsuitkering, krijgen 1,25 procent salarisverhoging
01-01-2013: verhoging van de basis en eindlonen van het loongebouw
01-07-2013: 0,75 procent salarisverhoging
01-07-2013: verhoging van de basis en eindlonen van het loongebouw

 

 

 

 

 

CAO Horeca - Nederlands Horeca Gilde

 

Volledige naam sector / CAO

CAO voor de horeca (Nederlands Horeca Gilde). Deze CAO is van toepassing bij werkgevers die lid zijn van de vereniging Nederlands Horeca Gilde.

 

Looptijd CAO

1 januari 2009 t/m 31 december 2013

 

 

Actualiteiten

 

 

Loonsverhogingen / eenmalige uitkeringen

Werknemer kan bij werkgever maximaal drie jaar aaneengesloten in dienst zijn voor het wettelijk minimumloon. Daarna heeft werknemer recht op drie procent loonsverhoging per jaar, inclusief eventuele door partijen overeengekomen loonrondes of prijscompensaties. Deze verhogingen gelden voor maximaal tien jaar.

dec-2012: 1,5 procent eindejaarsuitkering indien in dienst op 31-12-2012

01-01-2013: 0,5 procent salarisverhoging (peilloon 1 november 2012)

dec-2013: 1,5 procent eindejaarsuitkering indien in dienst op 31-12-2013

 

 

Documenten: CAO-tekst / CAO-boekje / principe akkoorden / loonschalen

Tekst CAO Horeca NHG 2014 - 2018 (pdf-bestand)

 

 

Premies

Premies en bijdragen 2015 Pensioenfonds Horeca & Catering

 

 

Links

Pensioenfonds horeca en catering

Nederlands Horeca Gilde

 

 

Archief

 

 

Samenvatting

Hieronder krijgt u een korte samenvatting van de CAO horeca (NHG) met daarin een aantal belangrijke en veelgezochte aspecten van de CAO.